Những khó khăn trong giáo dục tiểu học hiện nay

Hiện nay, cải cách giáo dục liên tục là cách được lựa chọn của nhà nước để nền giáo dục để phù hợp với thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay.

Tiểu học là giai đoạn đầu và cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong việc giáo dục trẻ em. Có không ít những khó khăn và thử thách mà nền giáo dục tiểu học phải đối mặt.

Nâng cao sự thu hút nghề giảng dạy trẻ em tiểu học

Thách thức đầu tiên là nâng cao vị thế giảng dạy như một sự lựa chọn nghề nghiệp, thu hút nhiều sinh viên lựa chọn hơn vào ngành giảng dạy và phát triển giảng dạy như là một nghề dựa trên tri thức tương lai.

Câu hỏi đặt ra tại đây là tại sao nghề giáo viên tiểu học lại không còn là lựa chọn thu hút các sinh viên khi thi đại học nữa?

Giảm sự chênh lệch giữa các trường học

Trường công lập, trường tư thục, trường quốc tế,… Hiện nay đang có rất nhiều sự lựa chọn cho phụ huynh khi cho con em mình bước vào giai đoạn giáo dục đầu đời.

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo,…giữa các trường học đang là một thách thức lớn đối với giáo dục tiểu học.

Chương trình giảng dạy

Thực tế, ngày nay đã khác rất nhiều so với 50 năm trước đây, tốc độ thay đổi đang gia tăng, với sự toàn cầu hoá ngày càng tăng; tiến bộ trong công nghệ, truyền thông và mạng xã hội; tăng đáng kể khả năng tiếp cận thông tin; một sự bùng nổ của kiến ​​thức; và một loạt các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng phức tạp.

Thế giới công việc cũng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng với sự di chuyển lao động ngày càng tăng, tăng trưởng trong công việc dựa trên tri thức, sự nổi lên của các nhóm làm việc đa ngành tham gia vào đổi mới và giải quyết vấn đề, và yêu cầu nhiều hơn cho việc học liên tục tại nơi làm việc. Chương trình giảng dạy của nhà trường phải cố gắng trang bị cho học sinh về sự thay đổi và thay đổi đáng kể trên thế giới.

Tuy nhiên, nhiều tính năng của chương trình giảng dạy của trường đã không thay đổi trong nhiều thập kỷ. Hiện nay, các em học sinh tiểu học thực tế đang theo chương trình quá nặng về cả chất (độ khó) và lượng (số lượng tiết học). Các hoạt động vui chơi, thể chất,…thì lại quá ít.

Khó khăn này đòi hỏi một sự suy nghĩ lại đáng kể về chương trình giảng dạy của nhà trường. Mục tiêu cần bao gồm ưu tiên hơn cho các kỹ năng và các thuộc tính cần thiết cho cuộc sống và công việc trong thế kỷ 21 – bao gồm kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, sử dụng công nghệ, làm việc theo nhóm và giải quyết vấn đề – và phát triển sự hiểu biết sâu sắc của các khái niệm và nguyên tắc và khả năng áp dụng những hiểu biết này vào các vấn đề phức tạp và hấp dẫn trong thế giới thực.

Rate this post