Tìm việc làm ngay từ khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường

Tập trung đột phá giáo dục dạy nghề

Hiện nay, các trường Đại học tuyển sinh sẽ gắn liền với việc cam kết đầu ra cho các sinh viên, giới thiệu cũng như tư vấn việc làm. Xu thế hiện nay là trường học sẽ kết hợp với doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội thực hành trong quá trình học.

Trường đại học Thủy Lợi diễn ra lễ ký kết hợp tác với công ty Cổ phần LICOGI 16. Theo thỏa thuận hợp tác, trường đại học Thủy Lợi sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của LICOGI 16. Đồng thời giới thiệu cho công ty các sinh viên có thành tích học tập tốt để tham gia các chương trình thực tập, thử việc, tạo ra nguồn nhân lực tiềm năng và chất lượng.Đào tạo gắn liền doanh nghiệp đang là xu thế hiện nay của các trường đại học, điều đó giúp cho sinh viên có cơ hội thực hành trong quá trình học, đồng thời có thêm khả năng việc làm sau khi ra trường.

Lễ ký kết hợp tác giữa đại học Thủy Lợi và LIGOGI 16.

Theo thỏa thuận hợp tác, trường đại học Thủy Lợi sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân và các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ theo đặt hàng của LICOGI 16. Đồng thời giới thiệu cho công ty các sinh viên có thành tích học tập tốt để tham gia các chương trình thực tập, thử việc, tạo ra nguồn nhân lực tiềm năng và chất lượng.Về hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hai bên sẽ trao đổi và giới thiệu cho nhau các đề tài nghiên cứu, các dự án tiềm năng cũng như phương thức để tiếp cận, đề xuất dự án; tham gia nghiên cứu và triển khai ứng dụng các loại vật liệu xây dựng mới…

Tập trung đột phá giáo dục dạy nghề

Sáng 26-5, tiếp tục chương trình thảo luận của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm. Trước hết về an sinh xã hội, chăm sóc người có công, công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách,…

Bộ trưởng cho biết công tác này được Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm với tinh thần tương thân, tương ái, bạn bè quốc tế đánh giá đây là một trong những điểm sáng trong bức tranh KT-XH nước ta;…

Tập trung đột phá giáo dục dạy nghề

Về nhà ở, Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng đã có quyết định phân bổ 8100 tỷ đồng để các địa phương triển khai xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018; hiện nay, chúng ta đang quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ cho hơn 3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn;…

Nhà nước đã đầu tư 48 nghìn tỷ, thực hiện 21 chương trình mục tiêu để giảm nghèo bền vững, tập trung vào các lõi nghèo (các huyện 30a, các xã 135, xã bãi ngang…)… hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,7%; 8 huyện thoát nghèo theo chương trình 30%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt và vượt chỉ tiêu…

Về lao động, thời gian qua việc chuyển dịch cơ cấu lao động đã diễn biến theo hướng tích cực; tỷ lệ lao động công nghiệp, dịch vụ, lao động làm công ăn lương tăng dần; tỷ lệ lao động thất nghiệp đã giảm so với thời kỳ trước… Tuy nhiên lao động phổ thông vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, thiếu lao động giỏi, chuyên gia đầu ngành; việc làm cho thanh niên, sinh viên ra trường vẫn còn khó khăn; năng suất lao động tuy có chuyển biến, nhưng chưa được như kỳ vọng..

Rate this post