Sự phát triển của công nghệ hiện đại trong giáo dục

Việc sử dụng công nghệ trong trường học có ảnh hưởng lớn đến không chỉ đối với học sinh, mà cả giáo viên. Ngày nay, chúng ta chủ yếu nghĩ về công nghệ như máy tính, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Trên thực tế, một trong những công nghệ đầu tiên được sử dụng trong lớp học là bảng viết.

Khi chúng ta bắt tay vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, rõ ràng là công nghệ sẽ đóng một vai trò trung tâm trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước tính rằng 65% trẻ em đi học tiểu học sẽ thấy mình trong những nghề hiện nay không tồn tại.

Đến năm 2020 ước tính sẽ có 1,5 triệu công việc số hóa mới trên toàn cầu. Đồng thời, 90% các tổ chức đang thiếu kỹ năng về CNTT, trong khi 75% giáo dục và sinh viên cảm thấy có khoảng cách về khả năng đáp ứng nhu cầu về kỹ năng của lực lượng IT. Để chuẩn bị tài năng cần thiết cho nền kinh tế kỹ thuật số, giáo dục phải thích ứng nhanh như nhu cầu về kỹ năng CNTT đang phát triển và phát triển.

Những hiểu biết về ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý, xã hội, văn hoá và môi trường đối với cách chúng ta học hỏi đang nổi lên từ “khoa học học tập mới”.

Cách tiếp cận này để hiểu được nền giáo dục cho rằng trong thế giới phức tạp và phát triển nhanh chóng của chúng ta hôm nay, các mô hình học thuật dựa trên nghiên cứu liên ngành là cần thiết để tạo môi trường học tập và giảng dạy có hiệu quả.

Quan điểm mở rộng của khoa học học khám phá các phương pháp tiếp cận mới đối với giáo dục. Sức mạnh của công nghệ để gây ảnh hưởng và nâng cao giới học thuật bằng cách cung cấp những kinh nghiệm dẫn đến học tập sâu sắc. Chúng bao gồm cho phép học sinh học tập hợp tác, kiểm tra và thiết kế lại mô hình, và trình bày kiến ​​thức của họ cả trực quan và bằng miệng.

Hãy tưởng tượng một cơ sở hạ tầng lớp học bao gồm các công nghệ không dây, thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến có thể truy cập từ xa, và các công cụ cộng tác để tạo ra một môi trường “thông minh” cho việc phát minh ra các sản phẩm, dịch vụ và kinh nghiệm Internet của thế giới trong thực tế (IoT – Intenet of things) của học sinh. Sự sáng tạo diễn ra ở các địa điểm khác nhau, ví dụ như trong lớp học trong quá trình học tập dựa trên dự án.

Với nền giáo dục công nghệ thông tin, chúng ta có thể tạo ra một trải nghiệm học tập năng động, kỹ thuật số và thực tiễn phù hợp, linh hoạt và phù hợp, phát triển tài năng cần thiết cho nền kinh tế số.

Rate this post