Những điều cần biết về ngành kinh tế và quản lý công?

Ngành kinh tế và quản lý công

Những điều cần biết về ngành kinh tế và quản lý công?Những điều cần biết về ngành kinh tế và quản lý công?

Ngành quản lý công là gì? Học ngành kinh tế và quản lý công sau này làm gì? Cơ hội xin việc có cao không? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!

Ngành kinh tế và quản lý công là gì?

Ngành kinh tế và quản lý công là một trong những ngành học được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm hiện nay. Đây là ngành đào tạo những cử nhân kinh tế có thể đảm nhận những công việc trong nhà nước. Cụ thể đó là những công việc ở lĩnh vực quản lý hành chính và ngành quản trị khu vực nhà nước.

Ngành kinh tế và ngành quản lý công được chia thành 2 ngành đó là ngành kinh tế và ngành quản lý công. Đối với ngành kinh tế bạn sẽ được đào tạo chuyên về lĩnh vực phân tích kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Mặt khác đối với ngành quản lý công các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về lãnh đạo, công tác quản lý, hoạch định , tổ chức các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống cơ quan nhà nước trong việc đánh giá.

Có thể hiểu ngành kinh tế và quản lý công là ngành học sẽ đào tạo cho các bạn sinh viên trở thành những nhà phân tích về kinh tế và đưa ra các hoạch định chiến lược lớn về kinh tế -xã hội. Vậy theo học ngành kinh tế và quản lý công sẽ học gì?

Ngành kinh tế và quản lý công học gì?

Đối với các bạn sinh viên theo học ngành kinh tế và quản lý công sẽ được nhà trường đào tạo từ các kiến thức cơ bản đến các kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý công. Với mục đích sẽ giúp các em sinh viên có thêm nhiều kiến thức và các kỹ năng trong các công việc như: Phân tích, đánh giá và tổ chức các chương trình , dự án phát triển kinh tế- xã hội trong nhà nước, công ty, doanh nghiệp. Ngành kinh tế và quản lý công học gì sẽ được cụ thể dưới đây:

Về khối kiến thức:

  • Hiểu rõ đối tượng, mục tiêu và nội dung cũng như các phương pháp của ngành kinh tế và quản lý công.
  • Trang bị cho bản thân người học các khối kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế đặc biệt là ở trong hệ thống cơ quan nhà nước ở nước ta.

Về kỹ năng

  • Tư duy giải quyết vấn đề. Làm cách nào để có thể tìm ra nguyên nhân cho các cấp lãnh đạo.
  • Có thể tham gia vào các cơ quan bộ máy nhà nước, điều hành công việc một cách hiệu quả. Làm việc công tâm trong tổ chức bộ máy từ trung ương đến từng địa phương.
  • Phát triển mạnh về kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giao tiếp hàng ngày.
  • Có thể phân tích , tổng hợp thông tin cho các cấp lãnh đạo tổ chức nếu cần.

Về cách hành xử

  • Đề cao tầm quan trọng của ngành khoa học quản lý công trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong nhà nước.
  • Thái độ phù hợp khi có qua lại giữa quản lý công và các dạng quản lý xã hội khác nhau.

Có thể thấy những người tốt nghiệp ngành kinh tế và quản lý công cũng sẽ có khả năng am hiểu, phân tích, hoạch định và tổ chức đánh giá để có thể thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở trên các đô thị, khu vực làm việc trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên theo học ngành kinh tế và quản lý công còn được trang bị các kỹ năng đó là: Kỹ năng tư duy phân tích, nghiên cứu, tổng hợp và sáng tạo, đánh giá các chính sách kinh tế-xã hội. Vậy sau khi học xong ngành kinh tế và quản lý công sau khi ra trường sẽ làm gì?

Ngành kinh tế và quản lý công ra trường làm gì?

Nếu có thành tích học tập tốt và yêu thích ngành sư phạm các bạn sinh viên ngành kinh tế và quản lý công sau khi tốt nghiệp có thể ở lại trường để làm giáo viên giảng dạy. Bạn có thể ứng tuyển vào các trường đại học như: Học viện hành chính Quốc Gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các trường đại học kinh tế – luật ở nước ta.


Những điều cần biết về ngành kinh tế và quản lý công?

Các bạn có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và tổ chức cơ quan thuộc khu vực công và thành phần kinh tế từ cấp Trung ương đến địa phương. Các bạn có thể làm việc tại: Các công ty tài chính uy tín, các tổ chức- đoàn thể xã hội.

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ phần nào giúp bạn hiểu hơn về ngành kinh tế và quản lý công. Hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé!

Rate this post